Benim yaklaşımım Gottman çift terapisi metodunu kullanıyorum ama diğer psikoterapi ve eş terapisi metotlarını da kullanıyorum. Kendimin geliştirdiği yöntemde ilişkiyi aşağı yukarı altı boyutta değerlendiriyorum. Önce, eşlerin bireysel özellikleri, farklı özellikleri evlilik ilişkisine nasıl yansıyor? diye bakıyorum. İkinci olarak eşlerin birbirlerine ve evliliklerine nasıl bir bakış açısına sahip olduklarını anlamaya çalışıyorum. Eşe karşı duygu, düşünceler, beğeni düzeyi, birbirlerine bağlılık derecesi nasıl bunu anlamaya çalışıyorum. Üçüncü olarak eşler, evlilik bir ortak yaşam demek ve ortak yaşamda sıkça sorunlar olur. En sık da altı alanda sorun olur: birbirlerinin aileleri ile ilişkileri, çocukların yetiştirilmesi, ev işlerinin yapılması, cinsellik, paranın yönetimi, boş zaman nasıl geçirileceği gibi alanlarda bu ilişkiyi nasıl sürdürüyorlar. Yöntemleri, metotları, tarzları nasıl. – buna bakarım. Dördüncü olarak,  eşlerin ilişki ve iletişim tarzlarında tekrarlayıcı ve yıkıcı bir tarz, örüntü, patern var mı diye bakarım. Örneğin bir çift aşırı bir konuşma talebinde bulunurken diğeri kaçıp küsebilir veya şiddetli kavga, küsme ve arkasından cinsel olarak uzaklaşma gibi bir tekrarlayan tarzları vardır. Bu türden tarzlar evlilikte tekrar tekrar olur. bunları tanıyıp durdurmak lazım. Beşinci olarak, eşlerde eş ilişkisini etkileyebilecek ağır bir ruhsal rahatsızlık, bağımlılık ve aldatma gibi özel bir durum var mı diye bakarım çünkü bunlar evliliği etkiler ve bunlarla özel çalışmak lazım. Son olarak da eşler arasındaki arkadaşlık düzeyi nasıl diye bakarım çünkü eşler arasında sadece sorunları azaltmak yetmiyor aralarında pozitif bir ilişkinin de oluşturulması gerekiyor. Birbirleriyle konuşmaları, birbirleriyle aktivite yapmaları, ve birbirleriyle sürekli haberleşmeleri nasıl diye bakarım. Bu altı alanı gözden geçirdikten sonra da tedavi sürecinde, psikoterapi sürecinde bu altı alanı dikkate alarak bir planlama yaparım.