Derse Katılım

1) Özel öğrenme güçlüğü olan bireyler için öğrenimleri sırasında belirlenen hedeflere ulaşmaları ve başarı duygusunu yaşamaları önemlidir. Bu nedenle; etkinlikler ve sınavlarda bireyin gelişim kolaydan zora, resimden yazıya doğru hazırlanmalıdır.

2) Çoğu öğrenci utandıkları için soru sormaz. Derste soru sorabilmek için kendilerini rahat hissedecekleri ortamı sağlayın. Bilgiyi veya yönergeyi tekrar ettiğiniz vakitte; öğrenciye karşı sakin ve güven veren bir sesle destekleyici bir ses tonuyla konuşun.

3) Sınıfta o ders saatinde anlatılacak ve öğrenilecek konular hakkında bilgi verilmeli ve dersin sonunda öğrenilen konuların özeti yapılarak, öğrencinin konuları kısa süreli hafızadan, uzun süreli hafızaya aktarmasına olanak verilmelidir.

4) Öğrenciler genellikle okurken zorlandıkları ve bazen de heceledikleri için sesli okuma özgüvenlerinin zedelenmesine neden olarak, çocuktaki motivasyonu etkileyebilir. Bu gibi durumlarda; öğrenci sınıfta yüksek sesle okumaya teşvik edilmemeli veya öğrencinin kendi seçeceği bir okuma parçasını evde çalıştıktan sonra okuması sağlanmalıdır. 

5) Konuları bölüm ve alt bölüm başlıklarına ayırarak öğrencinin dikkatini çekin. Başlık; ana fikri ve materyalin nasıl organize edileceğini öğreterek bilgiler arasında ilişki kurmayı sağlamaktadır. Konuları anlatırken de kendinden önce ve sonra gelen konularla ilişkili şekilde anlatmaya özen gösteriniz.

6) Öğrencilerin matematik problemlerindeki çözüm yollarını sözel olarak ifade etmeleri veya problemleri zihinden çözmeleri teşvik edilmelidir.

Dikkatinin Dağılmasını Önlemek İçin;

1) Öğrencinin yazı tahtası ve öğretmene yakın oturması sağlanmalıdır. Öğrencinin ön sırada oturması, dersi takip açısından çocuğa kolaylık sağlayacaktır, dikkatinin dağılmasını önleyecek, derse aktif katılımını sağlayacaktır. Çocuğu mümkün olduğunca ön sıralarda oturmasını sağlamanızı rica ederim.

2) Yanında doğru kişinin oturması, çocuğun konsantre olup olmamasında önemli bir rol oynar. Öğrenme güçlüğü çeken öğrencinin dikkatini dağıtacak şekilde davranan çok hareketli bir çocukla aynı sırada oturması odaklanmada yaşadığı sıkıntıyı arttırarak, dikkatini dağıtabilir.

3) Yazı tahtasındaki yazılar renkli kalemlere yazılmalı ve derste ve sınavda önemli yerlerin altları çizilerek belirtilmelidir.

4) Öğrencinin derste ve sınavda dikkatini arttırmak ve derse ilgisini sürdürmek için, verilen yönergeler sırasıyla, açık ve anlaşılır biçimde olmalıdır.  Sınav soruları daha açık ve net olmalıdır, gerekirse görsel materyallerle desteklenmeli. Karışık eylem içeren yönergeler, bir seferde art arda verilmemelidir.

5) Derste dikkatinin dağıldığı hissedildiğinde öğrenci ile bireysel iletişime geçmek yararlı olur. Öğrenciye gülümsemek, yanına gitmek, göz göze gelmek, yavaşça omzuna dokunmak, yer değişikliği ile öğrencinin dağılan dikkatini yeniden odaklamaya çalışmak işlevsel olacaktır.

Hareket İhtiyacını Giderin

1)Öğrenme güçlüğü çeken öğrencinizin fiziksel hareket ihtiyacını gidermek adına; öğrenciye fırsatlar ve sorumluklar vermek, öğrenciyi pasifize etmeden hareketliliğini işlevsel hale getirecektir. Örn; tahtayı sildirmek, ders sırasında kullanılan materyalleri toplattırmak vs…)

ÖDEVLER

1) Derste anlatılan konuların, yapılan çalışmaların öğrenciye yazılı olarak verilmesine dikkat edilmeli, sözlü ifadelerle yetinilmemelidir. Ödevini defteri tutmak önemli, düzenli ödev defteri takip edilmeli.

2) Öğrenciyle birlikte sadece ödeve ait olan zaman dilimleri belirlemesinde yardımcı olun.

3)Ödevleri belirli bir süre içerisinde yapılması hedeflenerek, öğrencinin zamanla çalışmayı öğrenmesini sağlanmalı.

4)Ödev kavramını öğrenci için; sıkıcı ve monoton olmaktan çıkarıp, canlı ve ilgi çekici bir görevle birleştirmek önemlidir.

5) Ödev yaparken dikkatini dağıtmayacak düzeyde; hafif müzik ya da sevilen bir yiyecek eşlik edilebilir.

SINAVLAR

1) Başarıları değerlendirilirken, mümkün olduğunca sınavları çoktan seçmeli hazırlamaya ya da sözlü sınavlarla değerlendirme yapmaya özen gösterin, açık uçlu klasik sorularda oldukça zorlanabilirler ya da soruyu anlamakta zorluk çekebilirler.

2) Sınavlarda ÖÖG olan çocuklara daha uzun süre verilmeli (bu durum öğrencinin zorlandığı derslerde yapılabilir, tüm derslerde ihtiyacı yok). Sınav süresinin dışında, sınavdaki metinlerin karmaşıklıktan uzak, oldukça net ve mümkün olduğunca kısa tutulmalıdır. Sorularda öğrenciden beklediğiniz cevabı önceleyen vurgulamalar yaparsanız çok iyi sonuçlar alınacaktır.

3) Öğrenciyi sınav sırasında yönergeleri dikkatli okuması konusunda uyarın ve yönergeye ait anahtar kelimelerin altını çizebilir ya da renklendirebilirsiniz.

4)Sınavlardaki sorular kolaydan zora, resimden yazıya doğru hazırlanmalıdır.

5)Sınavdaki yazıların çok bitişik ve küçük olmamasına özen göstermek gerekmektedir.