Uzman Klinik Psikolog

İstanbul Şehir Üniversitesi Psikoloji bölümünü tam burslu olarak okudum ve onur derecesiyle bitirdim. İbn Haldun Klinik Psikoloji programında yüksek lisansımı tam burslu olarak bitirdim.

Uzm. Psk. Yağmur Okur İskit

İstanbul Şehir Üniversitesi Psikoloji ve Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nü tam burslu olarak okudum ve onur derecesiyle bitirdim.

İbn Haldun Klinik Psikoloji programında “Beş Basamaklı Öfke Kontrol Programı’nın Yetişkinlerdeki Öfke Düzeyine Etkisi” başlıklı tezimle yüksek lisansımı tam burslu olarak tamamladım.

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi ve Ümraniye Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi’nde psikozlu hastaların takibinde gözlemci olarak bulundum.

İbn Haldun Psikoterapi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde bir yıl boyunca çeşitli süpervizörler eşliğinde hasta takip ettim. Çocuk İçin İçerik Derneği’nde klinik psikolog olarak ebeveynlere yönelik içerik hazırlama ve değerlendirme görevi yaptım.

EMDR eğitimimi EMDR International Assosiation Derneği’nde tamamlamış olup süpervizyon aşamasını da bitirmiş bulunmaktayım.

Cinsel işlev bozukluklarına yönelik cinsel terapi eğitimimi ve süpervizyon sürecimi CETAD kurumunda tamamladım.

Yüksek lisans eğitimim Bilişsel Davranışçı Terapi temellidir ve bu süreçte süpervizyonlarımı BDT yönelimli aldım.

Gottman Çift Terapisi 1. düzey eğitimini tamamladım ve Psikeistanbul Derneği’nde 2 yıl boyunca devam eden dinamik yönelimli konferanslar ve vaka buluşmalarına katıldım.

Terapi pratiğimde cinsel işlev bozukluklarına yoğunlaşmaktayım. Aynı zamanda yetişkinlerde öfke ve kişiler arası problemleri de calışıyorum. Terapilerimde EMDR ve Bilişsel Davranışçı teknikleri temel almaktayım.

Çalışma Alanlarım;

  • Cinsel İşlev Bozuklukları
  • Obsesif Kompulsif Bozukluklar
  • Kaygı Bozuklukları
  • Öfke Kontrolü
  • Disosiyatif Kimlik Bozukluğu
  • Depresyon
  • Kişilerarası İlişkilerde Problemler
  • Psikolojik Travma
  • Ölüm ve Yas