Uzman Klinik Psikolog

Psikoloji lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nde onur derecesiyle tamamladım. Lisans stajımı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaptım.

Uzm. Psk. Tahir Akyüz

Psikoloji lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nde onur derecesiyle tamamladım. Lisans stajımı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaptım.

Ardından İbn Haldun Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji yüksek lisans eğitimimi “Uyumsuz Hayal Kuranların Hayal Kurma Deneyimlerinin İncelenmesi” başlıklı tezimle tamamladım.  Yüksek lisans boyunca İbn Haldun Üniversitesi Psikoterapi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde süpervizörler eşliğinde danışan gördüm ve atölyeler düzenledim.

Yüksek lisansıma devam ederken Prof. Dr. M. Hakan Türkçapar’dan Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT); Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği’nden BDT Temelli Beceri Eğitimi; Prof. Dr. Medaim Yanık’tan Çift Terapisi ve Dissosiyatif Kimlik Bozukluğu tanı ve tedavisi eğitimleri aldım.

Terapi seanslarımda BDT temelli çalışmaktayım.

Çalışma Alanlarım:

  • Dissosiyatif Kimlik Bozukluğu
  • Panik Bozukluk
  • Sosyal Kaygı Bozukluğu
  • Depresyon
  • Yaygın Kaygı Bozukluğu
  • Obsesif-Kompülsif Bozukluk
  • Özgül Fobi