kadriye slocum ince
Dr. Klinik Psikolog

İstanbul Şehir Üniversitesi Psikoloji bölümünden üniversite birincisi olarak mezun oldum. Yüksek lisansımı İstanbul Üniversitesi, Uygulamalı Psikoloji Tezli Yüksek Lisans programında, doktoramı FSMVU ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi Klinik Psikoloji Doktora (Ortak) programında tamamladım.

Dr. Klinik Psk. Kadriye Slocum İnce

İstanbul Şehir Üniversitesi Psikoloji Bölümünden üniversite birincisi olarak mezun oldum.

Yüksek lisansımı İstanbul Üniversitesi, Uygulamalı Psikoloji Tezli Yüksek Lisans programında psikosomatik bir rahatsızlık olan Haşimoto Hastalığına yönelik “Haşimoto Hastalığı Tanısı Almış Kadın Hastalarda Travmatik Yaşantıların ve Koşulsuz Kendini Kabulün Psikanalitik Yönelimli Klinik Görüşme Çerçevesinde Değerlendirilmesi” konulu çalışmam ile tamamladım.

2018 yılında akademik başarı bursu ile kazandığım Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi Klinik Psikoloji Ortak Doktora programını 2024 yılında başarıyla tamamlayarak, klinik psikoloji alanında doktor ünvanını aldım.

Psikoloji eğitiminden önce 2011 yılında, University of Sharjah (B.A.E.), Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü’nden üniversite birincisi olarak mezun oldum. Bu branşta, Türkiye’de Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından uygulanan diploma denklik sınavlarını başarıyla tamamladım. (Belge No: 109901)

Bu özgeçmişime dayalı olarak, rahatsızlıkları sadece psikolojik açıdan değil daha bütüncül bir şekilde ele almakta olup, psiko-fiziksel bir şekilde çalışmaktayım. Bu çerçevede mesela, anksiyete bozukluklarının tedavisinde Nefes ve Gevşeme Egzersizleri Eğitimi’ni psikoterapi ile beraber kullanmaktayım. Psikoterapist olarak ana yaklaşımım ise Bilişsel Davranışcı Terapi olmakta olup, Academy of Cognitive Therapy ve The European Association for Behavioral and Cognitive Therapies (EABCT) onaylı Bilişsel Davranışçı Terapi eğitimini aldım.

Prof. Dr. Medaim Yanık Psikiyatri & Psikoterapi bünyesinde yetişkin psikoloğu olarak 2015 yılından beri görev yapmaktayım ve aslen Amerikalı olduğumdan, İngilizce ve Türkçe’yi anadilim olarak konuşabilmekteyim; seanslarımı ihtiyaca göre hem Türkçe hem de İngilizce olarak gerçekleştirebilmekteyim.

Çalışma Alanlarım:

 • Panik Atak ve Panik Bozukluk
 • Yaygın Kaygı Bozukluğu
 • Sosyal Fobi
 • Sınav/Performans Kaygısı
 • Obsesif Kompulsif Bozukluk
 • Dissosiyatif Kimlik Bozukluğu
 • Depresyon
 • Psikosomatik belirtiler ve rahatsızlıklar
 • Nefes ve Gevşeme Egzersizleri Eğitimi

Yazılarımı takip etmek için blogumuzu inceleyebilirsiniz…

 


 

I graduated Valedictorian from Istanbul Şehir University, Department of Psychology and completed my master’s degree in Clinical Psychology at Istanbul University. The topic of my dissertation revolved around a psychosomatic and autoimmune disorder known as Hashimoto’s disease and titled as: “A Closer Look at Women with Hashimoto’s Disease: Their Past Traumatic Experiences and Current Unconditional Self Acceptance within the Framework of the Psychoanalytic Clinical Interview.”

In 2018, I was accepted into Faith Sultan Mehmet Vakıf University and Istanbul Medeniyet University Joint Clinical Psychology PhD program with an academic achievement scholarship. I successfully defended my PhD dissertation and received my PhD in the field of Clinical Psychology in 2024.

Prior to my psychology education, I completed a bachelor’s in the department of Physiotherapy at the University of Sharjah in 2011. I graduated Valedictorian and completed the necessary equivalency exams given by the Council of Higher Education in Turkey (Y.Ö.K.) in 2017 (File No: 109901).

In lieu with my educational background, my approach to therapy is not only one dimensional, but rather multi-dimensional, and specifically harmonious with the biopsychosocial model and involving psycho-physical integration. For example, when dealing with panic disorders or cases of anxiety I do not only support my clients with psychological methodologies but also opt to incorporate methods of breathing and relaxation exercises, for which I am qualified in.

Among the psychological methodologies, behavioral and cognitive therapy is my main approach and I was qualified as a Behavioral and Cognitive Therapist by the Academy of Cognitive Therapy and The European Association for Behavioral and Cognitive Therapies (EABCT).

I have been a part of Prof. Dr. Medaim Yanık’s team as an adult psychotherapist since 2015. As I am originally American, I am bilingual and hence conduct sessions not only in Turkish, but also in English.

Areas of Expertise:

 • Panic Attack and Panic Disorder
 • Generalized Anxiety Disorder
 • Social Phobia
 • Exam/Performance Anxiety
 • Obsessive Compulsive Disorder
 • Dissociative Identity Disorder
 • Depression
 • Psychosomatic symptoms and disorders
 • Breathing and Relaxation Exercises

To follow her articles on our blog please click here

Randevu Almak İstiyorum

Error: Contact form not found.