birlikte ibadet

Birlikte İbadet Etmenin Eş İlişkilerine Katkıları

İnsan tekinin mutluluğunun ve iyi oluşunun en önemli göstergelerinden birisi çevresiyle kurduğu yakın ve sıcak bağların kalitesidir. Çevremizle kurduğumuz bağlar ne kadar kaliteli ve sıkı ise strese karşı dayanıklılığımız ve mutluluğumuz o derece artıyor ve güçleniyor.
Devamı...
vesvese

Dini vesvese nedir, nasıl baş edilir?

Halk arasında bilinen adıyla vesvese yani obsesyon dini konularda akla gelen rahatsız edici, inatçı düşünce, dürtü ve imgelere verilen isimdir. Vesvese sahibi kişiler aslında dini yönden hassas olmalarına karşın dini görüşlerine, kimliklerine aykırı; rahatsız edici bu düşünce ve imgelerle baş etmekte çok zorlanırlar.
Devamı...
obsesif kompulsif

Obsesif Kompulsif Bozukluğun Tedavisinde Bilişsel Müdahaleler

Obsesif kompulsif bozukluğun tedavisini konuşmaya başladığımız geçen yazıda obsesif kompulsif bozukluğun tedavisinde üç aşamadan biri olan değerlendirme, iş birliği-ilişkinin güçlendirilmesi ve psiko-eğitim sürecinden bahsetmeye çalışmıştık.
Devamı...
takıntılardan kurtulmak

Takıntılardan kurtulmak neden bu kadar zor?

Bir önceki yazıda takıntıların (obsesyonların) verdiği rahatsızlığı azaltmak için yapılan kompulsyonlardan (tekrarlayıcı hareketler) en sık rastlanılanlara yakından bakmaya çalışmıştık. Rahatsızlığı azaltmak, kaygıyı düşürmek ve korkulan durumun başa gelmemesi adına başvurulan törensel davranışın nasıl olup da, kısa vadede bir rahatlama sağlasa dahi, uzun vadede stresin ve kaygının kaynağı haline geldiğini izah etmeye çalıştık.
Devamı...
obsesif kompülsif bozukluğu

Obsesif Kompulsif Bozukluğu Pekiştiren Davranışlar

Bir önceki yazıda obsesif kompulsif bozuklukta görülen 5 obsesyon çeşidine değinmiştik ve bunları, bulaşma/kirlenme, Zarar verme, Cinsel, Dini, Düzen ve simetri obsesyonları olarak sınıflamıştık. Hatırlatmak gerekirse, yukarıda adı geçen obsesyonlar son derece rahatsız edici, benliğe, kişiliğe uymayan, inatçı düşünceler ve dürtülerdi. Aslında toplumda % 80 oranında görülebilen bu rahatsız edici düşünce ve takıntılar nasıl oluyor da bir rahatsızlığa dönüşüyor?
Devamı...