Uzman Klinik Psikolog

İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümünü burslu okumuş, yüksek onur öğrencisi olarak mezun olmuştur. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Klinik Psikoloji tezli yüksek lisans programını başarıyla tamamlayarak uzman klinik psikolog ünvanını almıştır.

Uzman.Psk. Taliye Akyıldız

İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümünü burslu okumuş, yüksek onur öğrencisi olarak mezun olmuştur. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Klinik Psikoloji tezli yüksek lisans programını derece yaparak tamamlamıştır. Taliye Akyıldız, uzmanlık tezini “erken çocukluk dönemindeki çocukların öykü anlatımlarına göre dil gelişimleri” üzerine yapmış olup, çocukların öykü anlatımlarından psikolojilerini anlamayı amaçlayan çok sayıda inceleme yapmıştır.  İstanbul Üniversitesi pedagojik formasyon eğitimini başarıyla tamamlamıştır. Mezun olduktan sonra alan stajını Yıldız Anaokulu Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik servisinde psikolog asistanlığı yapmış, aynı okulda 3-6 yaş çocuklarla çalışmış, iki yıl okul psikoloğu olarak görev yapmıştır. Asfa Eğitim Kurumları Ahmet Mithat Anadolu Lisesi Rehberlik Servisinde ergenlerle (14-18) çalışma fırsatı bulmuş özellikle gençlere sınav süreci ve mesleki tercih konusunda psikolojik anlamda destek sağlamıştır. Aynı zamanda Belediye bünyesinde yetişkin terapilerine katılmıştır.

Bilişsel Davranışçı Terapi eğitimini Prof.Dr. Hakan Türkçapar ve Prof. Dr. Levent Sütçigil’den almış olup ve süpervizyonunu da başarıyla tamamlamıştır. Motivasyonel Görüşme eğitimi bulunmaktadır. Çocuk ve Ergen Psikopatoloji eğitimini Doç. Dr. Şaziye Senem Başgül’den almıştır. Çocuğa Şiddete Dur De Projesinde Yürütücü Üyelik yapmış ve World Human Relief Projesinde çalışmış ve çocuklar için yapılan çeşitli sosyal sorumluluk projelerinde görev almıştır. Minik Kalpler Projesi üyesi olarak Bahçelievler Şeyh Zayid  Kimsesiz Çocuklar Evinde bir yıl boyunca 7-10 yaş kimsesiz çocuklarla gönüllü olarak çalışmış, süpervizyon eğitimini Yrd.Doç.Dr Zeynep Çatay Çalışkan’dan almıştır. En son, güncellenmiş WISC zekâ testi formatı olan Weshler Çocuklar için Zekâ Ölçeği- IV testi uygulayıcısıdır. Aynı zamanda, Moxo Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite testi uygulayıcısıdır. Çocuklar için uygulunan CAT (Çocuklarda Algı Testi), Louisa Duss Öykü Testi, Bir İnsan Resmi ve Aile Resmi Çiz gibi çocukların iç dünyalarını, dürtü, karmaşa ve isteklerini ortaya çıkaran çeşitli projektif testleri de uygulamaktadır. Resimlerde Çizginin Dili Eğitim Programına katılmış olup, çocukların çizdikleri resimlerdeki şekil, imge ve kullanılan renkleri analizleme konusunda eğitim almıştır. Çocuklar için uygulunanan Theraplay alanında Uzman Psikolog Aslı Candan Kodalağın atölye çalışmasına katılmıştır.

Dissosiyatif kimlik bozukluğu eğitimini Prof. Dr. Medaim Yanık’tan almıştır. Çocuk ve ergenlerde kişilik bozukluklarıyla, özellikle de dissosiyatif kimlik bozukluğu terapisini başarıyla yürütmektedir. Bilişsel Davranışçı Terapi yaklaşımını ağırlıklı olarak kullanmaktadır. Türk Psikologlar Derneği ve Çift Aile Terapisi Derneği üyesidir. Öğretim hayatı boyunca birçok konferans, seminer ve projeye katılmış ve yürütücü üyelik yapmıştır.

İlgi alanları; Zekâ, Dil Gelişimi, Obsesif Kompulsif Bozukluk, Dikkat Eksikliği, Hiperaktivite, Sınav Kaygısı, Özgül fobi, Ebeveyn-Çocuk/Ergen İlişkisi, İletişim Problemleri, Depresyon, Kaygı(anksiyete) Bozuklukları, Travma, Dissosiyatif Kimlik Bozukluğu.

Randevu Almak İstiyorum