kadriye slocum ince
Uzman Psikolog

İstanbul Şehir Üniversitesi Psikoloji Bölümünden üniversite birincisi olarak mezun olmuştur. Yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi, Uygulamalı Psikoloji Tezli Yüksek Lisans programında tamamlamıştır. Eğitim hayatına Klinik Psikoloji alanında Doktora programı ile devam etmektedir. Yeterlilik sınavlarını tamamlamış olup, tez aşamasındadır.

Uzm. Psk. Kadriye Slocum İnce

İstanbul Şehir Üniversitesi Psikoloji Bölümünden üniversite birincisi olarak mezun olmuştur. Yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi, Uygulamalı Psikoloji Tezli Yüksek Lisans programında, psikosomatik bir rahatsızlık olan Haşimoto Hastalığına yönelik yaptığı, “Haşimoto Hastalığı Tanısı Almış Kadın Hastalarda Travmatik Yaşantıların ve Koşulsuz Kendini Kabulün Psikanalitik Yönelimli Klinik Görüşme Çerçevesinde Değerlendirilmesi” konulu çalışması ile tamamlamıştır. 2018 yılında, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ve Medeniyet Üniversite Klinik Psikoloji Ortak Doktora programını akademik başarı bursu ile kazanmış olup, eğitim hayatına devam etmektedir. Tez aşamasındadır.

Alan stajını Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları E. A. Hastanesi (BRSHH)’nde tamamlamış, Academy of Cognitive Therapy ve The European Association for Behavioral and Cognitive Therapies (EABCT) onaylı Bilişsel Davranışçı Terapi eğitimini tamamlamıştır.

Psikoloji eğitiminden önce, 2011 yılında, University of Sharjah (B.A.E.), Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü’nden üniversite birincisi olarak mezun olmuştur. Bu branşında, Türkiye’de Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından uygulanan diploma denklik sınavlarını başarıyla tamamlamıştır. (Belge No: 109901)

Ana ilgi alanları sınav/performans kaygısı, depresyon, anksiyete bozuklukları, erişkinlerde DEHB ve dissosiyatif kimlik bozukluğudur. Bakış açısı rahatsızlıkları sadece psikolojik açıdan değil daha bütüncül bir şekilde ele almak olup, psiko-fiziksel bir şekilde çalışmaktır. Buna dayalı olarak gerektiğinde sınav/performans kaygısı ve erişkinlerde DEHB’da Brain Gym ve Learning Breakthrough Programı’nı, anksiyete bozukluklarında da Nefes ve Gevşeme Egzersizleri Eğitimi’ni psikoterapi ile beraber kullanmaktadır.

Bilişsel Davranışçı Terapi yaklaşımlarını kullanmakta olup, aynı zamanda, Prof. Dr. Medaim Yanık’tan Dissosiyatif Kimlik Bozukluğu ve İlişki/Çift terapisi üzerine eğitim ve süpervizyon almaktadır. Eğitim ve meslek hayatı boyunca özellikle araştırmaya önem vermiş, birçok alanda araştırma asistanlığı yapmıştır.

Aslen Amerikalı olup, İngilizce ve Türkçe’yi anadili olarak konuşmaktadır.

İlgi Alanları:

  • Panik Atak ve Panik Bozukluk
  • Yaygın Kaygı Bozukluğu
  • Sosyal Fobi
  • Sınav/Performans Kaygısı
  • Obsesif Kompulsif Bozukluk
  • Dissosiyatif Kimlik Bozukluğu
  • Depresyon
  • Nefes ve Gevşeme Egzersizleri Eğitimi

Yazılarını takip etmek için blogumuzu inceleyebilirsiniz…

 


 

She graduated Valedictorian from Istanbul Şehir University, Department of Psychology and completed her master’s degree in Clinical Psychology at Istanbul University. The topic of her dissertation revolved around a psychosomatic and autoimmune disorder known as Hashimoto’s disease and titled as: “A Closer Look at Women with Hashimoto’s Disease: Their Past Traumatic Experiences and Current Unconditional Self Acceptance within the Framework of the Psychoanalytic Clinical Interview.” In 2018, she was accepted into the Clinical Psychology Doctoral Program of Faith Sultan Mehmet Vakıf University and Medeniyet University Combined PhD program with an academic success scholarship. She is currently a PhD candidate and is working on her PhD dissertation. She completed her clinical internship at Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Psychiatric and Mental Health Hospital (BRSHH) and she is a qualified Behavioral and Cognitive Therapist by the Academy of Cognitive Therapy and The European Association for Behavioral and Cognitive Therapies (EABCT).

Prior to her psychology education, she completed a bachelor’s in the department of Physiotherapy at the University of Sharjah in 2011. She graduated Valedictorian and completed the necessary equivalency exams given by the Council of Higher Education in Turkey (Y.Ö.K.) in 2017 (File No: 109901)

Her main areas of interest are exam/performance anxiety, depression, anxiety disorders, ADHD in adults and dissociative identity disorder. Her approach to therapy is not only one dimensional, but rather multi-dimensional, usually in lieu with the biopsychosocial model and involving psycho-physical integration. For example, when dealing with panic disorders or cases of anxiety she does not only support the clients with psychological methodologies but also opts to incorporate methods of breathing and relaxation exercises, for which she is qualified in.

Among the psychological methodologies, behavioral and cognitive therapy is her main approach and she is currently completing the supervision classes by Prof. Dr. Medaim Yanık for the treatment of Dissociative Identity Disorder (DID).

She is originally American and bilingual.

To follow her articles on our blog please click here

Randevu Almak İstiyorum