ceren acatürk
Doçent Doktor

2001 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümünden mezun oldum. Klinik Psikoloji yüksek lisans derecemi 2004 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi`nde aldım.

Doç. Dr. Ceren Acartürk

2001 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümünden mezun oldum.

Klinik Psikoloji yüksek lisans derecemi 2004 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi`nde aldım.

Lisans ve yüksek lisans dönemlerinde, alan stajlarımı Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi ve Ankara Üniversitesi Psikiyatri Bölümünde tamamladım.

Marmara depreminin ardından 2001-2004 yılları arasında Kocaeli Üniversitesi Psikiyatri Bölümü`ne bağlı İzmit Rehabilitasyon Merkezi’nde (İREM) gönüllü psikolog olarak deprem travması üzerine çalıştım.

2004 yılında Doğuş Üniversitesi Psikoloji Bölümünde asistan olarak görev yaptım.

2006-2009 yılları arasında Hollanda’da Vrije Üniversitesi, Amsterdam’da Klinik Psikoloji doktora derecemi, “Sosyal Fobinin Bilişsel-Davranışçı Yöntemlerle Terapisi” üzerine yaptğım çalışma ile aldım.

2009-2010 yıllarında Amsterdam Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından yürütülen HELIUS (Healthy Life in Urban Settings) projesinin ruh sağlığı ve akültürasyon bölümlerinde çalışarak, çalışmanın bu alnadaki ölçüm araçlarının belirlenmesinde yer aldım. Bu çalışmanın yanı sıra doktora sonrası araştırmacı olarak, göçmenlik, akültürasyon ve ruh sağlığı üzerine çalışmalar yaptım.

2006-2012 yılları arasında Utrecht ve Amsterdam’da, çeşitli kliniklerde yetişkinlere İngilizce ve Türkçe bireysel ve grup terapiler sundum.

Çalışmalarımda Bilişsel Davranışçı Terapi ve EMDR Terapisi tekniklerini kullanmaktayım.

Çalıştığım alanlar ağırlıklı olarak sosyal fobi, depresyon, panik atak, obsesif-kompulsif bozukluk ve psikolojik travmadır.

2012 yılından beri Şehir Üniversitesi Psikoloji Bölümünde yardımcı doçent olarak ders vermekteyim.

Randevu Almak İstiyorum