Eğitimin Amacı :

Dissosiyatif Kimlik Bozukluğu (DKB), tanınmama ve tedavi eden azlığı sebebiyle bir halk sağlığı sorunudur. Bu eğitim programı, DKB terapisti yetiştirerek, bu sorunun çözümüne katkı sağlamayı hedefler. DKB terapisti eğitim süreci, bir günlük teori eğitimi ile 8 süpervizyon oturumundan oluşur.

Bir günlük eğitim üç ayrı bölümden oluşmaktadır.

Birinci Bölüm: Teori

  1. Baş etme mekanizması olarak disosiyasyonun işlevi ve sorunları
  2. DKB tanı ve ayırıcı tanısının yapılması
  3. DKB ile ilişkili travmaların sınıflanması
  4. DKB şiddet sınıflaması
  5. DKB’de kullanılan ölçekler
  6. Tedavinin üç aşaması
  7. Birleşme sonrası izlem

İkinci Bölüm: DKB tedavisinde kullanılan tekniklerde beceri kazanma

-Alter kavramı, alter tiplerini tanıma, alterlerle görüşme

-Alter değişimlerini fark etme

-Alter sistemi için haritalandırma

– Güvenlik anlaşmaları

– Travmatik hafıza ile çalışma

– Birleştirme rituelleri

Üçüncü Bölüm: Vaka örnekleri (hafif, orta ve ağır üç vakanın sunumu)

Eğitim Yeri: Medaim Yanık Kliniği

Tarih : 11 Mart 2018 Pazar

Ücret : 425 TL + KDV (500 TL)

Eğitime Kimler Katılabilir?: Psikiyatrist ve psikiyatri asistanları, Psikoloji bölümü mezunları, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Mezunları

Ek Bilgi :

Kayıt için bilgi@medaimyanikklinigi.com adresine özgeçmişinizi göndermeniz gerekmektedir.

Kontenjan 15 kişi ile sınırlıdır. Kayıtlar kurs ücretinin ödenmesiyle kesinleşecektir. Başvuru fazlalığında kesin kayıt esas alınacaktır.

Eğitim sonunda Katılım belgesi verilecektir.

Eğitim tarihi ve yeri ile ilgili olası değişiklikler önceden bildirilecektir.

BİLGİ ALMAK VE KAYIT OLMAK İSTİYORUM